Chào mừng ngày kh&cn Việt Nam 2016

Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Bộ KH&CN: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đảng ủy Bộ KH&CN: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 17/8/2016, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Hội nghị được triển khai theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến với 06 điểm cầu tại Trụ sở Bộ KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Công ty cổ phần FPT.

Công tác

Đào tạo – Bồi dưỡng