Chào mừng ngày kh&cn Việt Nam 2017

Tin tức - Sự kiện

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ Viện Công nghệ xạ hiếm và Chi bộ Trung tâm Đánh giá không phá hủy năm 2017

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ Viện Công nghệ xạ hiếm và Chi bộ Trung tâm Đánh giá không phá hủy năm 2017

Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2017, ngày 03/11/2017, Đảng bộ Viện Công nghệ xạ hiếm (CNXH) phối hợp với Chi bộ Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) tổ chức cho cán bộ, đảng viên của đơn vị sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.

Hoạt động của Đảng ủy Bộ

Đảng ủy Bộ KH&CN: Tổng kết các Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017 và biểu dương các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Đảng ủy Bộ KH&CN: Tổng kết các Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017 và biểu dương các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Chiều ngày 07/11/2017 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ biểu dương các học viên đạt thành tích xuất sắc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và Lớp dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017 do Đảng ủy Bộ KH&CN tổ chức.

Công tác

Đào tạo – Bồi dưỡng